Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Bijmengverplichting

September 2011

 

In april 2011 vroeg de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de Commissie Corbey advies uit te brengen over de mogelijkheden voor een versneld traject van de invoering van hogere bijmengpercentages van biobrandstoffen. Daarnaast vroeg hij advies over de mogelijkheid en wenselijkheid om de bijmengverplichting uit te breiden naar ander vervoer, in het bijzonder de binnenvaart en de luchtvaart.

 

In eerdere adviezen (in het bijzonder Eerst kwaliteit, dan kwantiteit) heeft de Commissie Corbey aangegeven hoe de bijmengverplichting op een verantwoorde manier kan worden ingevuld. Vanuit het oogpunt van het garanderen van de duurzaamheid acht de commissie een doelstelling hoger dan de in de RED verplichte 10% hernieuwbare energie in transport niet wenselijk. 

 

In 2008 is door het Kabinet besloten om vanaf 2009 gebruik te maken van een vertraagd groeipad voor de bijmengverplichting vanwege zorgen omtrent de duurzaamheid. De vraag naar versnelde verhoging van het bijmengpercentage komt voort uit de overcapaciteit in de biobrandstoffensector, met name de biodieselsector. Er zijn maatregelen denkbaar om deze overcapaciteit te verlichten, zonder het totale bijmengpercentage te verhogen en afbreuk te doen aan het waarborgen van duurzaamheid. In het advies doet de Commissie Corbey een aantal suggesties, en gaat daarbij ook in op de binnenvaart en de luchtvaart.

 

Downloads
Beantwoording adviesvraag bijmengpercentages