Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Duurzame verhoging van de bijmengverplichting

Maart 2012

 

VVD-kamerlid René Leegte diende in december 2011 een motie in voor een versnelde verhoging van de doelstelling voor bijmenging van biobrandstoffen. Mits dit volledig wordt ingevuld door ‘tweede generatie’ biobrandstoffen vindt de Commissie Corbey dit inderdaad te verdedigen.  Een subdoelstelling voor de bevordering van tweede generatie biobrandstoffen is ook juridisch zeker mogelijk.

 

In eerdere adviezen heeft de Commissie Corbey geadviseerd om de evaluatie van de Richtlijn Hernieuwbare Energie in 2014 af te wachten alvorens stappen te ondernemen om het volume van biomassa te verhogen. Ook adviseerde de commissie om - mocht het kabinet toch tot een versnelling van het groeipad besluiten - de verhoging dan te beperken tot die biobrandstoffen die aantoonbaar geen negatieve ILUC-effecten met zich meebrengen.

 

Op basis van deze adviezen onderschrijft de Commissie Corbey de motie Leegte waarin wordt gekozen om een versnelling van het groeipad volledig in te vullen met biobrandstoffen van de tweede generatie. De commissie steunt specifieke subdoelstellingen voor tweede generatie-biobrandstoffen voor de periode tot 2020 die gebaseerd zijn op de definities van de Regeling dubbeltelling.

 

Downloads
Advies Duurzame verhoging van de bijmengverplichting