Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Inzicht in biomassastromen

November 2009

 

Het advies Inzicht in biomassastromen adviseert de minister van VROM over de noodzaak van het invoeren van een rapportageverplichting voor biobrandstoffen en aan welke voorwaarden deze zouden moeten voldoen.

 

Brandstofleveranciers zouden verplicht moeten worden de aard en herkomst van biobrandstoffen te rapporteren. Voor de overheid is het van belang om de aard en herkomst van ingezette biomassastromen te kennen; op basis daarvan kan verder beleid worden gemaakt en kan de verplichting tot bijmenging van biobrandstoffen zonodig worden herzien. Bedrijven geven te kennen graag open te zijn in hun aanpak.

 

In eerste instantie kan de rapportageverplichting gelden voor de transportsector. Vervolgens kan de rapportageverplichting worden uitgebreid naar de herkomst van biomassa die gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit. Op termijn is uitbreiding wenselijk naar het totale volume aan brandstoffen en elektriciteit.

 

De commissie dringt aan op een rapportageplicht, omdat de Europese richtlijnen (RED en FQD) niet zeker stellen dat informatie over aard en herkomst van biotransportbrandstoffen publiek toegankelijk wordt gemaakt. Het advies betreft dus niet alleen een versnelling van een rapportageplicht, maar het zeker stellen dat informatie over aard en herkomst van biotransportbrandstoffen publiek toegankelijk wordt gemaakt.

 

Downloads
Advies Inzicht in biomassastromen
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet