Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Maak landbouw deel van de oplossing!

November 2009

 

Dit is inhoudelijk het eerste belangrijke advies van de commissie. Het principe van de indirect land use change (ILUC) komt uitgebreid aan bod. Het advies beoogt duurzamere landbouwmethoden te stimuleren.

 

Indirect land use change (ILUC) treedt op wanneer energiegewassen geteeld worden op gronden waarop daarvoor voedsel werd verbouwd. Zolang de vraag naar voedsel niet vermindert, moet dit voedsel elders geproduceerd worden. Dat brengt ontginning van nieuwe landbouwgronden en uitstoot van broeikasgassen met zich mee. ILUC beheerst ook nu in 2013 nog steeds het debat.

 

Uitgangspunt van het advies is dat beleid werkbaar moet zijn: alleen een strenge sanctie op conventionele biomassa is niet productief. De 'wortel' in de vorm van een incentive zal beter werken dan de 'stok' van de sanctie. Daarom adviseert de commissie een 'ILUC-factor' in te voeren. Deze houdt weliswaar een malus in voor conventioneel geproduceerde ('eerste generatie') biomassa, maar door het aantoonbaar toepassen van duurzame productiemethoden of door beter gebruik van reststromen en afval is dit in een bonus om te zetten. Dit zou ILUC moeten terugdringen.

 

Het Kabinet nam het advies over, met enkele kanttekeningen. De vuistregel dat één hectare biomassa ten koste gaat van één hectare landbouwgrond, wordt niet gedeeld: het verlies zou minder zijn, en verschilt sowieso van gewas tot gewas. Het bonus-malusidee wordt wel omarmd.

 

Downloads
Advies Maak landbouw deel van de oplossing!
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet