Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Sociale verantwoordelijkheid

April 2013

 

De ambitieuze doelstellingen van o.a. de Europese Unie leiden tot een razendsnelle uitbreiding van productiecapaciteit van biobrandstoffen in producerende landen. En de gevolgen voor lokale gemeenschappen, hoewel zeker ook positief, zijn soms slecht. Duurzame biomassa moet daarom voldoen aan concrete criteria voor de sociale context van de productie, stelt dit advies.

 

Conflicten over land en eigendom, werkloosheid en corruptie doen zich op grote schaal voor in gebieden waar bedrijven en overheden geld zien in grootschalige landbouw voor bio-energie. De Europese Unie moet dan ook in haar importbeleid waar mogelijk sturen op het voorkomen van dit sociaal onrecht. De duurzaamheidscriteria van de RED moeten ook ingaan op deze sociale aspecten.

 

Omdat de sociale randvoorwaarden per gebied sterk kunnen verschillen, is het niet mogelijk en niet wenselijk dat Europese richtlijnen hier gedetailleerde regels voor maken. Lokale gemeenschappen zijn zelf goed in staat aan te geven wat voor hen van belang is.

 

Concreet zou de EU vooral het principe van vrijwillige toestemming vooraf, met kennis van zaken (free, prior and informed consent FPIC)  moeten bewaken in haar regelgeving. In veel relevante certificeringssystemen is dit principe al opgenomen. Bovendien moeten er instrumenten komen voor lokale gemeenschappen om onrecht aan de kaak te stellen – in eigen land of, als dat niet werkt, in de EU. Nederland kan bedrijven, vooruitlopend op EU-regelgeving, vragen te rapporteren over de sociale context van de gebruikte biomassa. Tot slot zou de EU ook doelstellingen moeten formuleren voor positieve sociale effecten.

 

Downloads
Advies Sociale verantwoordelijkheid
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet