Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Duurzame biomassa in de chemiesector

December 2012

 

Dit advies onderstreept het belang van een efficiënt gebruik van de schaarse biomassa. Het is daarnaast ook een voorbeeld van de meerwaarde die de diversiteit van de commissie Corbey heeft: uit overleg tussen de leden afkomstig van de chemische industrie, de transportsector én de energiesector komt een aanpak voort die de sectoren overstijgt.

 

Als grondstof voor de organische chemie heeft hoogwaardige biomassa een enorm potentieel - groter dan het rendement van bijstook in energiecentrales of bijmenging in de transportsector. Van hoogwaardige biomassa kan de chemie bioplastics maken, en bio-alcoholen en biozuren en nog veel meer biochemie. In de huidige situatie hebben echter vooral de energiesector en de transportsector toegang tot biomassa, zonder veel onderscheid tussen hoogwaardig of laagwaardig. En dat zou anders moeten, schrijft de commissie in dit advies.

 

Dit advies omschrijft concreet hoe de Nederlandse chemie een betere toegang zou kunnen krijgen tot hoogwaardige biomassa. De overheid dient ten eerste te zorgen voor een duidelijk duurzaamheidsregime voor de biomassa die in de chemie gebruikt wordt. Zo kan de sector waarborgen dat deze ook duurzaam geproduceerd is.

 

Ten tweede moet de overheid zorgen voor een 'level playing field', tussen de energie-, de transport- en de chemiesector. Belemmeringen op grondstoffenimport, stimulering van CO2-reductie: als deze andere sectoren gelden, moeten ze ook gelden voor de chemie. Biotickets en andere incentives kunnen de sector aanzetten tot CO2-reductie en tot meer efficiëntie.

 

De overheid zou bovendien verder onderzoek moeten stimuleren: naar een circulaire grondstoffen-economie (cradle to cradle), naar een markt voor biochemische producten en naar een efficiëntere landbouw, als leverancier van biomassa.

 

Downloads
Advies Duurzame biomassa in de chemiesector
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet
Reactie kabinet op advies