Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

High performance, low carbon!

April 2012

 

Dit advies richt zich op de door de Europese Commissie voorgestelde hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Deze biedt kansen voor vergroening en verduurzaming van de landbouw. De Commissie Corbey doet in dit advies een aantal voorstellen aan de Nederlandse regering voor opname in haar wijzigingsvoorstellen van het GLB. 

 

In dit advies zoekt de Commissie Corbey naar mogelijkheden om binnen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) accenten aan te brengen die reductie van  de uitstoot broeikasgassen bevorderen. Landbouw binnen de EU kent veel gezichten. Regelgeving die boeren eenvormig voorschrijft hoe te produceren is daardoor noch wenselijk noch effectief. De Commissie Corbey vindt de voorgestelde eis om 7% braak te leggen contraproductief. De commissie pleit voor een stelsel waarbinnen boeren zelf kiezen hoe ze verduurzaming inzetten. Hervorming van het GLB biedt op deze manier goede kansen om de landbouw in de Europese Unie te vergroenen en te verduurzamen.

 

Downloads
Advies High performance, low carbon!
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet