Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Biobased economy: duurzaam en duidelijk

November 2009

 

De duurzaamheidscriteria in de RED en FQD gelden op dit moment voor biotransportbrandstoffen en vloeibare biomassa voor elektriciteit. Voor vaste biomassa zijn nog geen duurzaamheidscriteria opgenomen in deze richtlijnen. De Commissie Corbey is gevraagd advies uit te brengen aan de Nederlandse regering over het vraagstuk van duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor energievraagstukken. 

 

De Commissie Corbey is van mening dat de huidige situatie waarin géén Europese duurzaamheidseisen voor vaste biomassa gelden, ongewenst is. In de huidige situatie worden vaste biomassastromen ten onrechte bevoordeeld ten opzichte van vloeibare stromen voor elektriciteit. Bovendien worden de duurzaamheidscriteria die gelden voor vloeibare stromen hierdoor ondermijnd: voor elektriciteit kan gekozen worden voor de inzet van vaste brandstoffen, waarvoor geen duurzaamheidseisen worden gesteld. De huidige situatie is zeker in de toekomst niet houdbaar: voor biotransportbrandstoffen kunnen straks dezelfde vaste biomassastromen worden ingezet als voor elektriciteit, waarbij dan voor de eerste toepassing straks wel duurzaamheidseisen gelden, en voor de tweede niet.

 

Daar komt nog bij dat het onderscheid tussen vaste en vloeibare stromen straks gaat verdwijnen, omdat door bioraffinage hoogwaardige fracties een andere toepassing zullen krijgen dan laagwaardige. Op dit moment nemen nationale overheden én marktpartijen initiatieven om ook voor vaste biomassa de duurzaamheid te waarborgen onder sterke druk van maatschappelijke actoren. Hierdoor wordt de huidige markt overspoeld door verschillende voorwaarden of eisen aan duurzaamheid. Om onduidelijkheid, verwarring en wildgroei te verkomen is een generiek set duurzaamheidscriteria in de RED nodig.

 

Downloads
Advies Biobased economy: duurzaam en duidelijk
Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet