Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Drie maal duurzaam

April 2013

 

Dit advies bevat drie clusters aanbevelingen over de vaste bijstook van biomassa voor energie. De regering heeft in haar regeerakkoord de doelstelling voor bio-energie verhoogd van 14% naar 16% in 2020, en de verwachting leeft dat een groot deel van deze doelstelling zal worden ingevuld met bijstook in kolencentrales.

 

Het ‘driemaal’ uit de titel slaat op drieledige invulling van het begrip duurzaam: 1) het voldoet aan een aantal duurzaamheidscriteria; 2) het wordt op een zo duurzaam mogelijke, efficiënte manier ingezet; 3) het beleid is werkbaar en uitvoerbaar, zoveel mogelijk in de pas lopend met beleid in andere lidstaten en met toekomstig EU-beleid.

 

1. Concrete criteria voor duurzaamheid
Het advies gaat in op concrete criteria voor duurzaamheid. Carbon debt komt aan bod, evenals het tegengaan van ontbossing en het belang van sociale criteria voor duurzaamheid. De opslag van koolstofdioxide in nieuw aangeplante bomen compenseert nog jaren lang niet de koolstofdioxide die vrij komt bij het verbranden van hout. Dat is de ‘koolstofschuld’. Een werkelijk duurzame benadering van biomassa uit hout dient dit mee te nemen. Zolang er geen goede methoden zijn om carbon debt mee te wegen zou alleen ‘schuldvrije’ biomassa ingezet moeten worden (of biomassa met een geringe schuld)

 

2. Schaars duurzaam
Het advies wijst op de schaarste van duurzame biomassa. Deze schaarste maakt het nodig biomassa zo efficiënt mogelijk toe te passen in de economie. Sectoren van gebruikers zouden samenwerking moeten zoeken om deze efficiëntie te verbeteren. De overheid zou dat moeten stimuleren, evenals de ontwikkeling van innovatieve toepassingen van biomassa. De doelstelling voor bijstook mag niet te hoog zijn. De chemiesector krijgt in dit verband opnieuw de aandacht (zie uitwerking 6: Biomassa in de chemische industrie).

 

3. Nederland, neem leiding
De commissie voorziet dat de implementatie van Europees beleid inzake duurzaamheidscriteria vaste biomassa nog wel wat jaren op zich zal laten wachten. Nederland doet er echter goed aan op Europa vooruit te lopen: zo kan Nederland als proeftuin van invloed zijn op het te vormen Europees beleid. Het advies is ook pragmatisch: erken de duurzaamheidssystemen van andere landen zodat handel niet wordt belemmerd. Zo blijft het voor bedrijven ook werkbaar.

 

Downloads
Advies Drie maal duurzaam

Aanbiedingsbrief Commissie Corbey aan kabinet