Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

Adviezen

Duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor elektriciteit

Januari 2012

 

In eerdere adviezen heeft de Commissie Corbey aangedrongen op verplichte duurzaamheidseisen om de duurzaamheid te waarborgen van de grootschalige inzet van biomassa voor elektriciteit en gas. Op dit moment gelden de verplichte duurzaamheidscriteria in Europese regelgeving alleen voor biotransportbrandstoffen en vloeibare biomassastromen voor elektriciteit, maar nog niet voor vaste biomassa.

 

Duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor elektriciteit zijn nodig om vier redenen.Ten eerste moet worden gegarandeerd dat de biomassa die wordt ingezet inderdaad duurzaam is en geen schade toebrengt aan bijvoorbeeld bossen of de bodemkwaliteit. Ten tweede zijn duidelijke duurzaamheidscriteria nodig voor het vertrouwen van investeerders. Bedrijven die nu investeren in biomassa moeten zeker weten dat hun product ook over enkele jaren nog gewaardeerd wordt als duurzaam. Ten derde zijn duidelijke criteria cruciaal om de biomassamarkt tot ontwikkeling te brengen. Om de doelstelling voor 2020 te halen moet de huidige productie duurzame energie uit biomassa tot 2020 worden verdrievoudigd. Er is een transparante markt nodig waar biomassa zonder handelsbelemmeringen verhandeld kan worden. Ten slotte is een gelijk speelveld tussen de sectoren nodig. In een biobased economy kunnen biomassastromen zowel voor transportbrandstoffen, als voor elektriciteit en gas, als voor materialen worden ingezet. Een consistente set duurzaamheidscriteria ongeacht de toepassing is cruciaal.

 

Downloads
Advies Duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa voor elektriciteit