Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa

Sitemap  |  Index  |  Disclaimer    NL  |  EN    RSS Feed

De commissie

Voorwoord Jacqueline Cramer

 

De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa heeft goed werk verricht onder leiding van voorzitter Dorette Corbey. De talrijke adviezen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderbouwen van het overheidsbeleid ten aanzien van het gebruik van biomassa. Dat was absoluut nodig. Aanleiding voor de oprichting van de Commissie Corbey in 2009 was de verwoede politieke discussie over de inzet van biomassa om het wagenpark te vergroenen. Er lag wel een advies over de toepassing van duurzaamheidscriteria dat een commissie onder mijn leiding had opgesteld in 2006. Maar hoe biomassa in de praktijk getoetst kon worden aan deze criteria, bleek een bron van politieke onenigheid.

 

Daarom heb ik destijds als minister van VROM in overleg met de minister van EZ besloten tot instelling van de Commissie Corbey. Doel was primair om de maatschappelijke discussie over toepassing van biomassa voor energiedoelen in goede banen te leiden onder deskundige begeleiding van de Commissie Corbey. Juist door de brede samenstelling kon de commissie de problematiek vanuit diverse gezichtspunten bezien. Dit heeft geleid tot evenwichtige adviezen die maatschappelijk geaccepteerd zijn.

 

Terecht heeft de Commissie Corbey haar werkterrein later verder verbreed dan alleen de toepassing van biomassa voor energiedoelen. Immers, biomassa kan op veel meer terreinen op waardevolle wijze worden toegepast. Denk aan de transitie naar een biobased economie, waaronder de verduurzaming van de landbouw en chemie. Nederland verkeert in een uitstekende positie om op dit terrein koploper te zijn en economische kansen te benutten.

 

Aangezien de biobased economy in een beginfase verkeert, zou de Commissie Corbey nog tijden kunnen doorgaan met advisering. Maar na zo veel gedegen adviezen ligt er voldoende materiaal om jaren op vooruit te kunnen. Daarom rest mij de Commissie Corbey van harte te bedanken voor haar inzet en betrokkenheid.
 

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM